Raport de Cercetare

 

Grant: CNCSIS Td, Cod CNCSIS 1

 

STUDIUL STABILITATII SI DUCTILITATII HALELOR METALICE USOARE CU STRUCTURI IN CADRE CU SECTIUNI VARIABILE DE CLASA 3 SI 4

 

Autor: Cristutiu Ionel-Mircea

 

Universitatea: POLITEHNICA Timisoara

 


CUPRINS

 

1. INTRODUCERE

            1.1 Noțiuni generale

            1.2.Soluții constructive generale

            1.3 Soluții de închideri

            1.4 Cerințe impuse de normele romanești în vigoare

            1.5 Stabilitatea riglei transversale

1.6 Stabilitatea stâlpului

 

2. STUDIUL STABILITATII CADRELOR METALICE PORTAL

            2.1 Instabilitatea în planul cadrului

            2.2 Cadrele studiate și modul de analizare

            2.3 Analiza de stabilitate

            2.4 Cazuri practice de proiectare

 

3 STUDIUL DUCTILITATII CADRELOR METALICE PORTAL

            3.1 Introducere

3.2 Cadrele studiate și metodele de analiză

3.3 Ductilitatea cadrelor portal

3.4 Cazuri practice de proiectare

 

4. COMPORTAREA IMBINARILOR CADRELOR METALICE PORTAL

4.1. Introducere

4.2. Metoda componentelor - generalități

4.3. Îmbinările studiate și metodele de analiza

4.4. Rezultatele analizelor

4.5 Teste experimentale

 

5. CONCLUZII

 

6. BIBLIOGRAFIE

 

 

 

 

 


1. INTRODUCERE

 

 

1.1 Noțiuni generale

 

Datorită avantajelor tehnico-economice pe care le prezintă, construcțiile metalice în general și profilele din oțel cu pereți subțiri formate la rece în special au cunoscut o dezvoltare exponențială în ultimele decenii, în special în țările industriale dezvoltate din Europa și Statele Unite.

 

O definiție exhaustivă în legătură cu noțiunea de "hală metalică ușoara", mai ales în contextul actual al dezvoltării sectorului de construcții metalice ca și al afluxului de noi tehnologii, este extrem de dificil de formulat. Totuși, se poate afirma că halele metalice ușoare, în accepțiunea actuală a acestui termen, constituie o familie de sisteme constructive cu următoarele elemente comune din punct de vedere al utilității, al sistemului adoptat pentru structura metalică de rezistență, al sistemului de închidere respectiv al dispozitivelor de transport înterior:

 

 A) Utilitate: exclusiv clădiri din sectorul ne-rezidențial (spații de producție, cu caracter comercial si depozite)

 

B) Sistemul adoptat pentru structura metalică de rezistență constă în:

·       cel mai frecvent structuri metalice cu un singur nivel și cu una sau mai multe deschideri, realizate în sistem de cadru portal;

·       structuri metalice cu un singur nivel, care au prevăzut în interior un planșeu intermediar tip mezanin cu extindere parțială pe suprafața construită;

·       structuri metalice cu mai multe nivele, având planșeele intermediare realizate din tablă cutată și beton armat, în sistemul de dală colaborantă.

 

C) Sistemele de închidere sunt realizate pe bază de tablă cutată, iar scheletul de rezistență al închiderilor este realizat din profile de oțel cu pereți subțiri formate la rece;

 

D) Dispozitivele de transport interior au capacități reduse, putând fi atât rezemate la fața interioară a stâlpilor cât și suspendate de riglele cadrelor.

 

 

1.2  Soluții constructive generale.

 

Ca urmare a modificărilor permanente ale tehnologiilor de producție, de depozitare și de distribuție, există o cerere continua pe piață pentru construcțiile din oțel cu un singur nivel. Cu toate că, în acest domeniu domină sectorul industrial, există si alte sectoare cu dimensiune semnificativă cum ar fi cel al structurilor pentru spații comerciale sau pentru agrement. În domeniile menționate, oțelul rămâne materialul de construcție fără rival, iar structurile realizate din acest material însumează în oricare an al ultimei perioade circa 90% din totalul suprafeței construite.

 

Cauzele principale ale acestei stări de fapt pot fi atribuite următorilor factori:

 

·       Rezistența ridicată a materialului care permite acoperirea unor considerabile deschideri libere: deschideri de peste 23 m se realizează în mod curent în fiecare an;

·       Viteza de execuție, care permite o punere în funcție mai promptă a obiectivului respectiv și deci o recuperare mai rapidă a investiției;

·       Adaptabilitatea sistemului constructiv, care permite extinderea acestuia sau schimbarea destinației sale. Circa o treime din cheltuielile de investiții pentru construcții industriale sunt destinate extinderilor sau modificărilor;

·       Reutilizarea și / sau reciclarea materialelor de construcție.

 

Structura pe cadre metalice de tip portal cu inimă plină, a devenit la ora actuală soluția cea mai răspândita pentru clădiri industriale deoarece se pretează la un grad ridicat de industrializare a execuției, ceea ce conduce la costuri si termene de execuție mai mici.

 

Cadre portal cu o singură deschidere

 

Cadrele de tip portal cu deschideri libere (L) mergând pana la 43 m oferă o mare versatilitate a soluțiilor constructive.

 

În cazul adoptării unor înălțimi la streașina (H) de 4 pana la 5 m, rezulta elemente structurale și detalii de îmbinare relativ ușoare, însă aceste înălțimi pot fi eventual depășite pentru a se asigura condițiile impuse de utilizarea spațiului respectiv (considerente de gabarit interior de depozitare sau de gabarit de pod rulant). Evident că o structură mai înalta este supusă la încărcări de nivel mai ridicat decât una joasă, datorită cărora, de exemplu pentru creșteri ale înălțimii la streașina de până la (10 m) numai prețul structurii de rezistenta principale (cadrele metalice) crește cu 25%. La aceasta se adaugă și costurile suplimentare ale închiderilor.

 

Figura 1.1 – Cadre portal cu o singură deschidere

 

Minimizarea costurilor de utilizare ale clădirii (climatizare interioară, iluminare) se poate realiza limitând cat mai mult posibil volumul construit, prin limitarea înălțimii la streașina: la aceasta se poate adăuga și adoptarea unei înălțimi reduse la coamă (în relație cu panta minimă admisă pentru învelitoare), ceea ce contribuie la eliminarea spațiilor interioare moarte de sub acoperiș.

 

Cadre cu stâlpi intermediari

 

În cazul în care deschiderea liberă nu este absolut necesară, ea poate fi împărțită în două prin introducerea unui stâlp intermediar, ceea ce reduce costul structurii cu 20-25% (evident, minus costul fundațiilor suplimentare necesare șirului de stâlpi intermediari introduși).

 

Figura 1.2 – Cadre cu stâlpi intermediari

 

Necesitatea schimbării de pantă a acoperișului ca și a introducerii unor sisteme de colectare corespunzătoare pentru apa de ploaie este eliminată dacă se folosesc unul sau mai multe șiruri de stâlpi intermediari, ceea ce permite menținerea acoperișului în două ape caracteristic cadrului portal cu o singura deschidere.

 

Un avantaj suplimentar al cadrului cu stâlpi intermediari se manifestă atunci când există cerința compartimentării spațiului interior, caz în care acești stâlpi pot susține pereții despărțitori dintre încăperi sau în caz de necesitate pot fi folosiți pentru susținerea unor planșee intermediare.

 

Cum elementele structurii principale de rezistentă (stâlpii exteriori si riglele înclinate ale cadrului) rezulta cu dimensiuni ale secțiunii transversale mai mici decât în cazul deschiderii libere, vor trebui luate măsuri pentru ca structura in ansamblul ei sa fie suficient de rigidă pentru a face fată la solicitări orizontale (vânt, seism).

 

Cadre cu tirant

 

Cadrul cu tirant reprezintă o soluție constructivă, eficientă prin reducerea momentelor încovoietoare din stâlpi și a reacțiunilor orizontale din fundații, care vor fi preluate parțial de către tirantul (T). Totuși, în acest caz intervin și o serie de dezavantaje, nu numai în ceia ce privește introducerea tirantului ca element structural suplimentar ci datorită necesitații introducerii pendulilor intermediari verticali (T1) prin care se evita o încovoiere nedorită a tirantului. Totodată este necesară prevederea unor elemente de contravântuire cu rol de preluare a compresiunii induse în tirant de succțiunea din vânt pe acoperiș.

Figura 1.3 – Cadre cu tirant

 

La clădirile care necesită luminator zenital, trebuie prevăzută și o structură suplimentară care sa susțină acest element precum și diverse elemente de instalații dispuse eventual în grosimea pereților săi.

 

În cazul acoperișurilor cu panta mai mică decât 15°, soluția cadrului cu tirant devine nepractică deoarece împingerile riglelor cresc excesiv și, în același timp, pot să apară dificultăți în ceea ce privește realizarea constructivă a blocajelor tirantului în zona colțului de cadru. Similar cadrului cu stâlpi intermediari, trebuiesc luate măsuri speciale pentru asigurarea rigidității structurii la forțe orizontale.

 

Cadre cu ferme

 

Structurile ce utilizează cadre cu fermă au fost practic eliminate în ultimul timp de structurile cu cadru portal. Fac excepție cadrele cu deschideri peste 40 m sau acelea în cazul cărora există cerințe estetice deosebite în ceea ce privește structura. Cu toată puternica diminuare a consumului de oțel pe metru pătrat adusă de ferme (în special când se realizează din profile tubulare) prețul manoperei de execuție respectiv al celei de montaj cresc în cazul utilizării acestui sistem.

 

În ciuda celor menționate, structurile cu ferme prezintă numeroase avantaje, cum ar fi:

 

·         Permit acoperirea unor deschideri mari;

·         Asigură posibilități remarcabile de montare a instalațiilor;

·         Au o capacitate ridicată de preluare a unor încărcări utile și / sau tehnologice.

 

În cazul anumitor clădiri, toate aceste caracteristici pot deveni esențiale. Exemplele tipice în acest sens includ industria automobilelor, aeronautica, sau atelierele pentru prelucrări grele, unde principala exigență este realizarea unei trame modulare libere de mari dimensiuni, ceea ce conduce la o înalta flexibilitate, dă posibilitatea unei funcționalități complexe, respectiv disponibilitatea operării cu dispozitive de transport suspendate direct de structura acoperișului.

 

Un raport de 10 până la 15 intre deschiderea fermei și înălțimea maximă a acesteia conduce la o relație optimă rezistentă-rigiditate în cazul acestei structuri. Pentru deschideri de peste 20 m se poate introduce la realizarea fermei o contra-sageată, care are rolul de a compensa deformațiile datorate acțiunii încărcărilor permanente.

 

Cum înălțimea maximă a unei ferme cu deschidere de până la 50 m poate ajunge la 5 m, ceea ce conduce la mărirea artificiala a înălțimii clădirii, din rațiunea de a include elementele structurale din zona fermei sub acoperișul clădirii, cu rol exclusiv de protecție la intemperii. În concluzie, trebuie subliniat faptul că modul tradițional de proiectare al clădirilor de acest tip abordă separat structura si respectiv elementele de închidere. Există insă, in mod evident, o conlucrare intre structură si închidere, care luată in considerare permite proiectare mai economică a acestor construcții.

 

1.3 Soluții de închideri

 

În ultimii 10-15 ani, piața produselor din tablă cutată de oțel a înregistrat o creștere fără egal. Această imensă popularitate a învelișurilor de protecție contra intemperiilor realizate pe baza de table cutate din oțel (Fig. 1.4), cu aplicații atât la clădiri cu scop industrial cât și la cele cu alte destinații se datorează mai multor factori care se vor evidenția in continuare.

 

a) tablă pentru acoperiș

(t=0.45-1.0mm)

b) tablă pentru pereți

(t=0.45-0.7mm)

c) tablă pentru panșee

(t=0.6-1.5mm)

 

Figura 1.4 Tipuri de tablă cutată utilizată pentru construcția halelor metalice

 

În perioada de timp menționată s-a manifestat o tendină generală de utilizare a structurilor cu deschideri libere mari și cu durate scurte de execuție. Acest stil de a construi impune acoperirea rapidă a structurii pentru a permite desfășurarea celorlalte faze ale lucrării la adăpost de intemperii. Până și utilizarea culorilor de finisaj extern a devenit importantă la ora actuală, iar investitorii încearcă să realizeze clădiri cu identitate proprie și bine conturată din acest punct de vedere. Învelitorile realizate din tablă cutată sunt capabile să satisfacă toate aceste cerințe. Totuși succesul acestui produs nu ar fi fost posibil dacă el nu ar fi atât de accesibil și la un preț competitiv.

În cadrul analizei structurii costurilor unei clădiri industriale parter tipice (prezentată sub forma de diagramă sectorială în figura de mai jos), elementele de acoperire și închidere, inclusiv izolația termică și elementele de fixare dețin circa 30% din prețul final al construcției. Acest procentaj, însumat cu cele 15% pe care le reprezintă costul structurii de rezistență, conduce la un procentaj dominant al elementelor din oțel in cadrul costului global al clădirii. Aceste costuri sunt ,in mod evident, doar aproximative si pot sa varieze ca urmare a intervenției diverșilor factori printre care cei mai importanți sunt calitatea proiectării, amplasamentul construcției si cerințele din temă.

 

Ansamblul furniturii pe partea de construcție impune in general tehnologia de execuție iar prețul acesteia reprezintă circa jumătate din costul final, cealaltă jumătate fiind reprezentată de alte elemente (Figura 1.5). Egalitatea nu este însă respectata întotdeauna, iar anumite modificări de temă pot disimula uneori costurile reale ale construcției.

 

Normele de calitate trebuiesc întotdeauna respectate, în special în ceea ce privește învelitoarea și închiderile, deoarece un sistem de închidere bine conceput și executat poate prezenta elemente benefice pentru exploatarea ulterioară a clădirii. Învelitoarea și închiderile trebuie să îndeplinească anumite cerințe de bază esențiale pentru clădire. Aceste cerințe includ rezistența la intemperii, rezistența propriu-zisă a elementelor de închidere, siguranța în exploatare și desigur izolarea termică și acustică. Au fost enumerați doar unii dintre parametrii care trebuiesc respectați, însă exista numeroși alții. Neîndeplinirea cerințelor legate de un singur parametru poate face clădirea respectivă nefuncțională sau în orice caz poate obliga la remedieri costisitoare.

 

LEGENDA:

·         Fundații = 4%

·         Costuri preliminare = 10%

·         Închideri = 30%

·         Ferestre, porți,   =5%

·         Pardoseli și finisaje = 9%

·         Costuri auxiliare = 27%

·         Structura de rezistență din oțel = 15%

Figura 1.5 – Costuri eșalonate ale unei hale metalice

 

Sistemele moderne de învelitori si închideri au devenit extrem de sofisticate în anumite cazuri, încercând să satisfacă o gamă întreagă de cerințe funcționale. Uneori, factorii care impun performanțele acestor sisteme pot influenta prețul de cost, ceea ce nu înseamnă insă că sistemele mai scumpe ar putea răspunde tuturor cerințelor in aceeași măsura. Pana la un anumit punct, fiecare sistem poate ăi trebuie să fie conceput pentru a răspunde funcțiunii clădirii respective.

 

Sistemul cel mai frecvent utilizat actualmente și considerat ca sistem etalon în industrie este sistemul de închidere cu dublu strat de tablă cutată (Figura 1.6). Atât din punct de vedere al performanțelor cât și al costului, acest sistem constituie o soluție eficientă pentru o clădire parter "tipică" având învelitoarea și închiderile realizate pe bază de tablă cutată din otel. S-ar putea chiar spune ca toate celelalte sisteme disponibile la ora actuală derivă din acest sistem. fiind realizate de obicei pentru a satisface cerințe particulare de cele mai diverse naturi. În ultimul timp au fost făcute progrese în sensul ameliorării performanțelor structurale ale elementelor de închidere, ale rezistenței rosturilor acestora la agenții atmosferici, al metodelor alternative de izolație și de finisaj. Aceste perfecționări au contribuit la creșterea eficienței economice a produselor respective, mai ales în ceea ce privește costurile operațiunilor de execuție pe șantier.

 

           

                                      a)                                                                              b)

Figura 1.6 - Structura închiderilor dublu strat a) acoperiș; b) perete

 

Este binecunoscut faptul că eliminarea tehnologiilor de execuție care implică tăieri pe șantier (generatoare de deșeuri), respectiv a detaliilor pretențioase din punct de vedere al preciziei, pot ameliora în mod semnificativ eficiența globală a unui produs. Ținând cont de aceste considerente, ca și de viteza de montaj realizată, , rezultă clar că soluția descrisă este cea ideala pentru îndeplinirea unor cerințe specifice. Învelitorile respectiv închiderile din tablă cutată de oțel au reușit să atingă la ora actuală toate performanțele descrise mai sus.

 

 

Figura 1.7 - Profile de oțel utilizate pentru rigle de perete și pane de acoperiș

 

Tehnologiile moderne de producție, utilajele sofisticate ca și materialele cu caracteristici tehnice avansate au permis producătorilor industriali obținerea gamei largi de profile (Figura 1.7) disponibile astăzi, utilizate în special pentru pane de acoperiș și rigle de perete, acestea din urmă constituind structura secundară a unei hale metalice. Oferta pare nelimitată mai ales dacă se ține cont de faptul că se produc profile și table profilate cu dimensiuni ale secțiunii transversale, respectiv cu lungimi tot mai mari.

 

Aproape toate întreprinderile specializate produc vată minerală cu lungime astfel dimensionată încât termoizolația acoperișului să se poată realiza din fâșii unice desfășurate între coamă și streașină (lungimi de până la 25 m sunt uzuale). Utilizarea unor asemenea lungimi reduce numărul suprapunerilor termoizolației și deci necesitatea tratării rosturilor pentru a le face mai rezistente la acțiunea agenților atmosferici. În plus, prin reducerea rosturilor se reduce timpul de montaj și zonele potențiale de infiltrație a apei.

 

Unul dintre elementele luate în considerare este lățimea utilă a panoului de închidere respectiv, ca și sistemul de etanșare prevăzut pe latura lungă a panoului. Panourile se pot furniza în anumite cazuri cu lățimi de până la 1200 mm, având elementele de etanșare deja aplicate din fabrică pe laturile lungi, ca detaliu finit.

 

Toate aceste caracteristici sunt importante, fiind introduse pe piață în scopul de a oferi soluția optimă pentru oricare cerința de temă, respectiv o metodă modernă de montaj pe șantier. Odată cu noile exigente de reducere a consumurilor energetice s-au modificat prevederile normelor conform cărora este necesar sa fie introduse termoizolații mai scumpe respectiv produse ameliorate. Sistemele de învelitori-închideri au fost modificate pentru a răspunde acestor cerințe și satisfac astăzi noile normative fiind oferite intr-o gama variata de prețuri de cost.

 

 

1.4 Cerințe impuse de normele romanești în vigoare

 

Condițiile specifice de natură climatică și în special cele seismice existente in România impun în scopul satisfacerii condițiilor de siguranță și exploatare normală a construcțiilor, respectarea unor prescripții tehnice și norme de proiectare adecvate. Acestea se referă la:

 

Condiții de rezistență

 

Calculul de rezistență al construcțiilor metalice se face prin metoda stărilor limită iar verificările de rezistență ale elementelor structurale se fac în conformitate cu procedurile prescrise de către STAS 10108 /0-78 [1]. “Calculul elementelor din otel” Aceste verificări se fac la starea limită ultimă gruparea fundamentală sau respectiv gruparea specială, sub acțiunea combinației de încărcări celei mai dezavantajoase pentru elementul respectiv. Combinațiile de încărcări vor fi realizate conform STAS 10101 /0A-77 [2] “Acțiuni în construcții. Clasificarea și gruparea acțiunilor pentru construcții civile și industriale".

 

Condiții de exploatare normală

 

Verificările la starea limită a exploatării normale se fac în conformitate cu specificațiile corespunzătoare din STAS 10108/0-78 “Calculul elementelor din otel”. Grupările de încărcări pentru verificarea la starea limita a exploatării normale se alcătuiesc conform STAS 10101/0A-77, cu respectarea limitelor deplasărilor prevăzute in STAS 10108/0-78.

 

Condiții de rigiditate

 

Configurarea generală a structurii, repartiția maselor cât și distribuirea sistemelor de contravântuiri prevăzute în pereți respectiv în acoperiș, se vor face astfel încât:

 

 

Asigurarea stabilității generale și configurarea antiseismică

 

Stabilitatea generala a structurii se asigură prin respectarea prevederilor constructive incluse în STAS 10108/0-78, respectiv prin crearea unor sisteme legături la nivelul structurii și în punctele de rezemare care să elimine pericolul instabilității la nivel global.

 

În structurile metalice formate din bare, contravântuirile joacă un rol deosebit în preluarea și transmiterea la reazeme a sarcinilor orizontale cu rol destabilizator. Proiectantul structurii de rezistență va distribui sistemele de contravântuiri în așa fel încât ele sa asigure stabilizarea structurii și în același timp să răspundă cerințelor arhitecturale.

 

Tipul de contravântuire utilizat în cazul halelor metalice construite la noi în țară este contravântuirea în X (Figura 1.8) lucrând exclusiv la întindere. Se recomandă prevederea întinzătoarelor, pentru compensarea abaterilor dimensionale realizate la montajul structurii de rezistență.

 

Figura 1.8 - Structura tipică a unei hale metalice cu contravântuiri în X

 

Configurarea antiseismică a elementelor structurii de rezistență precum și a ansamblului acesteia se face în conformitate cu prevederile normativului P 100 –92 [3]

 

Aceste prevederi se referă la:

 

a)Asigurarea caracterului dispativ al structurii prin:

 

 

b) Limitarea deplasării orizontale de nivel la H/100, cu condiția ca elementele structurii să nu fie afectate de deplasările respective (unde prin “H” s-a notat înălțimea la streașina a halelor cu un singur nivel)

 

c) Limitarea zvelteților stâlpilor ”l“ în așa fel încât ca aceștia să corespundă principiilor constructive aferente unei structuri disipative:

 

                                                             (1.1)

unde :

                                                               (1.2)

 

Astfel, pentru otelul marca OL 37 se obține  și în consecința condiția (1) devine:

 

                                                                    (1.3)

 

ceea ce conduce in mod evident la stâlpi metalici masivi.

 

d) Respectarea unor prevederi speciale referitoare la ductilitatea sistemelor de contravântuiri, mai ales în cazul halelor industriale grele (cu poduri rulante masive sau adăpostind procese tehnologice grele);

 

e) În cazul structurilor din elemente cu secțiunea transversală de Clasa 3 sau de Clasa 4 (în conformitate cu Normativul P100-92), forța tăietoare de bază utilizata în cadrul verificării la gruparea specială de încărcări conținând solicitarea seismică, se va determina cu un coeficient de reducere y = 1.

 

f) Daca forma clădirii respective in plan orizontal este neregulată (adică nu este pătrată sau dreptunghiulară), se recomanda divizarea structurii prin rosturi in subansamble de formă rectangulară (sau cât mai apropiate de această formă)

 

Rosturi de dilatație

 

În conformitate cu prevederile STAS 10108/0-78, rosturile de dilatație ale halelor metalice parter se dispun la intervale de 90 m în lungul construcției. În dreptul rostului de dilatare, cadrul metalic transversal al structurii de rezistență se dublează.

 

Rosturile de dilatare pot avea în anumite cazuri și funcție de rosturi seismice, caz în care ele se dispun în raport cu criteriile aferente conformării antiseismice.

 

 

1.5 Stabilitatea riglei transversale

 

Rigla transversala a cadrului portal este alcătuită dintr-o porțiune vutată și una constantă în conformitate cu starea de eforturi din bară. Aceasta trebuie proiectată la moment încovoietor și forță axială în prima fază. De asemenea este necesară asigurarea stabilității generale a riglei și asigurarea ei împotriva flambajului lateral. Flambajul lateral în cazul riglei este asigurat de panele de acoperiș care la rândul lor sunt solidarizate între ele cu tabla cutată, atât la partea exterioară cât și la partea interioară. În general verificarea de stabilitate în cazul elementelor unei structuri supuse la încovoiere și / sau compresiune se face între doua rezemări laterale ale tălpii comprimate. În cazul cadrelor metalice portal, talpa comprimată a riglei variază între talpa interioara și cea exterioara (vezi figura 1.9).

 

Figura 1.9 – Diagrama de moment încovoietor a unui cadru articulat

 

Panele de acoperiș (de obicei amplasate la talpa superioară a riglei) pot asigura stabilitatea riglei in mai multe moduri si anume:

 

·         suport lateral direct când sunt conectate la talpa comprimată

·         suport lateral intermediar intre suporturile care asigura împiedicarea la răsucire ( permițând ca distanța dintre acestea să crească), când sunt conectate la talpa întinsă

·         suporturile împotriva răsucirii, când acestea sunt conectate la talpa comprimată și următoarele condiții mai trebuiesc îndeplinite:

-          secțiunea grinzii este dublu T

-          îmbinarea dintre pana de acoperiș și rigla cadrului se va realiza cu cel puțin două șuruburi

-          înălțimea panelor nu trebuie să fie mai mică de 25% din înălțimea riglei cadrului

 

În toate cazurile, panele de acoperiș trebuie la rândul lor sa fie legate de tabla cutată și de asemenea toate cadrele să fie legate între ele printr-un sistem de contravântuiri în planul înclinat al riglelor, pentru asigurarea stabilității generale a construcției (vezi Figura 1.8) .

 

Legături insuficiente între panele de acoperiș pot apărea datorită utilizării tablei plane, utilizării elementelor de închidere de tip sandwich sau a panourilor compozite, sau chiar și în cazul în care grosimea termoizolație este prea mare. Fiecare dintre aceste cazuri trebuie tratat separat, cu mare atenție. Oricum un mare număr de producători de pe piață asigură informații suficiente despre propriul sistem de închidere și în ce măsura acesta leagă panele de acoperiș intre ele.

 

Cadrele portal cu o singură deschidere sunt proiectate astfel încât articulațiile plastice să se formeze in stâlp sub îmbinare și în riglă în imediata vecinătate a coamei, în timp ce vuta să rămână în domeniul elastic. Această abordare a fost făcută de Morris și Nakane [6], bazată pe ideea că apariția unei plasticizări la limita vutei din riglă ar conduce la o instabilitate prematură a cadrului. Oricum experiența a arătat că apariția unei plastificări a riglei la terminarea vutei este iminentă. Totodată un rol important în ceia ce privește apariția acestei articulații, îl joacă și forma stâlpului (vutat sau nevutat).

 

 

1.6 Stabilitatea stâlpului

 

Stâlpii cadrelor metalice portal pot avea diferite secțiuni, si anume secțiune variabila in lungul barei (vutați, vezi fugura1.10a) sau secțiune constanta(figura 1.10b).

 

a)

b)

Figura 1.10 – Tipuri de stâlpi utilizați

 

Stâlpul va fi ales astfel încât rezistența sa la moment încovoietor si forță axială (compresiune) să nu fie depășită, iar momentul maxim aplicat să nu depășească momentul plastic capabil al secțiunii. In mod normal secțiunea stâlpilor va fi dublu T, care reamintește faptul ca efectul predominant asupra stâlpului îl are momentul încovoietor si nu forța axială.

 

Totodată, tipul de stâlp ales la realizarea cadrului se va face și în funcție de modul de prindere al acestuia în fundație. Astfel pentru o prindere articulata a cadrului in fundație se va alege un stâlp cu secțiune variabilă în concordanță cu starea de eforturi din bară, în timp ce pentru o prindere încastrata sau semirigidă se va alege un stâlp cu secțiune constantă. În funcție de tipul de stâlp utilizat și îmbinarea riglă-stâlp va fi diferită: pentru stâlpii cu secțiune variabilă, îmbinarea se va realiza la partea superioara a stâlpului(figura 1.11a), iar pentru stâlpii cu secțiune constantă, îmbinarea se va realiza la fața stâlpului(figura 1.11b).

 

Figura 1.11 – Tipuri de îmbinare riglă-stâlp

 

Stabilitatea laterala a cadrului va fi asigurata și în acest caz de riglele de perete, care vor fi fixate de talpa exterioară a stâlpului.

 

 

 

 


2. STUDIUL STABILITATII CADRELOR METALICE PORTAL

 

2.1 Instabilitatea în planul cadrului

 

Pentru a înțelege mai bine conceptul de instabilitate al cadrului în planul său, este nevoie a se avea în vedere două efecte primare în ceia ce privește comportarea structurii. Primul dintre acestea este reprezentat de efectele de ordinul doi, al doilea fiind considerat cel al instabilității.

 

Efectele de ordinul doi

 

Efectele de ordinul doi, în forma lor simplificată, se datorează în primul rând deplasării laterale a cadrului în planul său. Această deplasare va cauza excentricități ale forțelor verticale, care vor genera în cele din urmă momente de ordinul doi datorită forței axiale aplicate excentric în elementele verticale. Aceste momente de ordinul doi în literatura de specialitate sunt cunoscute sub numele de efectele P-Δ („P” forța axială aplicată la excentricitatea Δ) (Figura 2.1). Aceste momente pot avea o importanță ridicată în proiectarea în domeniul plastic a cadrelor metalice portal, în cazurile în care elementele sunt relativ zvelte, rezultatul verificării luând în considerare aceste momente pot conduce la mărirea secțiunilor transversale.

 

Figura 2.1 Efectele P-Δ asupra cadrelor portal

 

Două concepte importante trebuiesc avute în vedere și anume:

·         Efectele P-Δ, se datorează nu numai încărcărilor orizontale,cât și următoarelor efecte:

- asimetria structurii;

- asimetria încărcărilor;

- lipsa verticalității stâlpilor;

·         Efectele P-Δ nu cauzează neapărat instabilitatea cadrului. Ceia ce este necesar în acest caz, este o metodă pentru a determina dacă efectele P-Δ sunt importante sau nu, și daca acestea vor cauza instabilitatea cadrului.

 

Instabilitatea

 

Conceptul de instabilitate poate fi foarte bine înțeles, prin considerarea unei console verticale încărcate cu o forță axială (Figura 2.2)

Figura 2.2 Instabilitatea unei console verticale

 

La forțe axiale relativ reduse și/sau zvelteți mici ale consolei, orice forță disturbatoare va cauza deformarea consolei cu o valoare finită, iar în momentul în care această perturbație este îndepărtată, consola va reveni la forma ei inițială. La valori ridicate ale forței axiale , chiar și cea mai mică forță disturbatoare, va cauza deformarea incontrolabilă a barei, datorită efectelor de ordinul doi. Forța care cauzează instabilitate, este cunoscută sub numele de forță elastică critică, iar raportul dintre aceasta și forța de exploatare care acționează asupra barei este demunit factorul elastic critic, λcr :

 

 

În normele în vigoare este specificat că o valoare  înseamnă că efectele de ordinul II sunt nesemnificante și pot fi neglijate.

 

O valoare , în mode general indică o structură potențial nestabilă, caz în care o analiză de ordinul doi este necesar a fi efectuată. Aceleași efecte pot apărea și în cazul cadrelor metalice portal, în consecință orice forță orizontală disturbatoare trebuie luată în considerare, pentru a putea realiza o interpretare și o judecată a fenomenului de instabilitate. În mod normal elementele cadrului au imperfecțiuni inițiale, generate de procesul de producție sau de montajul structurii, acesta este un alt aspect care poate genera instabilitate, fără luarea în considerare a unei forțe orizontale.

 

Instabilitatea în-afara planului cadrului este verificată, ținându-se cont de lungimea efectivă a elementelor individuale, între punctele de prinderi laterale. Acesta este o metodă simplificată de proiectare a unei structuri simple, ținându-se cont de comportarea structurii pe direcție longitudinală. Oricum în planul cadrului  rezistența la deplasarea laterală, este conferită de rigiditatea elementelor și a îmbinărilor, din acest motiv sunt necesare prevederi, care să țină cont și de legarea cadrului pe direcție longitudinală nu numai prin intermediul riglelor de perete și al panelor de acoperiș, dar și prin contravântuirile din pereții longitudinali și din acoperiș.

 

Cadrele metalice portal pot ceda fie prin pierdea stabilității generale, sau prin pierderea stabilității locale. Pierderea stabilității locale se poate datora flambajului lateral prin încovoiere răsucire a riglei cadrului, sau în unele cazuri a stâlpului.

 

Pentru a urmării stabilitatea cadrelor metalice portal cu rigla acoperișului înclinată, s-au analizat mai multe cadre având aceiași înălțime și deschidere, pante ale acoperișului diferite, și de asemenea prinderi la baza stâlpului diferite. Înainte de a trece la analiza propriu zisă, s-a realizat calibrarea lor pe baza unor teste experimentale.

 

 

2.2 Cadrele studiate și modul de analizare

 

Au fost studiate un număr de cadre portal, având aceiași înălțime la streașină, cu unghiuri de acoperiș diferite (10%, 20%) diferite moduri de prindere a stâlpului la baza (Figura 2.3). Toate cadrele au rigla vutată și stâlpi cu secțiune constantă sau variabilă după caz (Figura 2.4).

 

(a) articulat

(b) semi-rigid

(c) rigid

Figura 2.3: Prinderea stalpului la baza

 

(a) stâlp variabil (var)

(b) stâlp constant (con)

Figura. 2.4: Tipuri de cadre portal

 

Cadrele notate “var”, au stâlpi cu secțiune variabilă de Clasă 1 până la Clasă 3, iar cele notate “con” au stâlpi cu secțiune constantă de Clasă 1. Secțiunea riglelor este de Clasă 1 pană la Clasă 3. Dimensiunile principale ale cadrelor sunt prezentate în Tabelul 2.1. Oțelul utilizat este S235.

Analizele efectuate sunt: 3D statică elasto-plastică și 3D de flambaj. Analizele spațiale au fost efectuate cu programul ANSYS v5.4 iar elementele au fost modelate cu elemente de tip SHELL43 plastice. Comportarea materialului a fost considerate elastica-perfect plastica. In analizele 3D, au fost considerate blocaje laterale ale riglei introduse de pane [1]. Blocajele laterale sunt de 4 tipuri ( Figura 1) și anume: tipul 1 – fără blocaje laterale, tipul 2 – blocarea deplasării laterale, tipul 3 – blocarea deplasării laterale cât și a rotirii, tipul 4 – blocarea deplasării laterale dar și a deplasării laterale a tălpii comprimate (în punctele în care se dispun contrafișe).

 

(a) tip 1

(b) tip 2

(c) tip 3

(d) tip 4

Figura 2.5: Tipuri de blocaje laterale

 

Tabelul 2.1: Dimensiuni principale

Nr.

Code

Tip

cadru

LxH

Prinderea

la baza

α

Rigla

Stâlp

constanta

variabila

1

1C-1

var

12x4.8

pin

10%

h=270

b=135

tf=10

tw=5

h=270...600

b=135

tf=10

tw=6

h=240...600

b=180

tf=12

tw=8

2

1C-1

var

12x4.8

sem

10%

3

1C-2

var

12x4.8

pin

20%

4

1C-2

var

12x4.8

sem

20%

5

3C-1

con

12x4.8

sem

10%

h=270

b=135

tf=10

tw=5

h=270...600

b=135

tf=10

tw=6

h=400

b=180

tf=12

tw=8

6

3C-1

con

12x4.8

rig

10%

7

3C-2

con

12x4.8

sem

20%

8

3C-2

con

12x4.8

rig

20%

 

Îmbinarea riglă-stâlp este rigidă și este prezentată în Figura 2.4. Îmbinarea rigla-stâlp și prinderea stâlpului la bază au fost modelate cu elemente de contact.

 

Încărcările verticale permanente și din zăpadă au fost introduse în punctele de rezemare a panelor. O forță orizontală la coltul cadrului a fost considerată ca 12% din cele verticale. De asemenea în calcul au fost considerate și imperfecțiuni inițiale de înclinare și încovoiere.

 

Calibrarea modelelor

 

Modelele spațiale au fost calibrate pe baza unor rezultate experimentale, obținute de Halasz și Ivany. Geometria, dimensiunile secțiunilor, detaliu de baza a cadrelor testate sunt prezentate în Tabelul 2.1.

 

 

2.3 Analiza de stabilitate.

 

Pentru cadrele portal, deoarece în rigla se dezvoltă eforturi axiale semnificate, problema stabilității este mult mai complexă decât în cazul cadrelor multietajate [4]. După cum bine este cunoscut, elementele acestor cadre își pot pierde stabilitatea prin flambaj cu încovoiere-răsucire. In conformitate cu EC3 (EN 1993-1-1) , elementele cu secțiuni de Clasă 1 și Clasă 2, pentru care flambajul prin încovoiere-răsucire ar putea fi un mod de cedare, trebuie să verifice:

 

           

Elementele cu secțiuni de Clasa 3 solicitate la compresiune cu încovoiere, trebuie să verifice următoarea relație:

 

 

Pentru a observa comportarea cadrelor metalice considerate, acestea au fost supuse unor analize neliniare elasto-plastice, analize realizate cu programul ANSYS. In cadrul acestor analize au fost considerate blocaje de tipul 2 (Fig. 2.5). Mecanismul de cedare diferă între cele două tipuri de cadre, instabilitatea se produce după cum urmează: flambaj lateral prin încovoiere-răsucire a riglei , cadre “var”, flambaj prin încovoiere-răsucire a riglei și stâlpului în cazul cadrelor de tip “con”

 

(a) var

(b) con

Figura. 2.6: Instabilitatea locala a elementelor

 

Comparația intre rezultatele analizelor numerice și prevederilor în prEN1993-1-1 [5] pentru elemente de Clasa 3, având talpa superioară blocată lateral sun prezentate în tabelul următor:

 

Tabelul 2.2: Rezultate comparative intre analiza cu MEF si norme

Cadru

Nr.

Fu [kN]

Analiza MEF

Norme

1

344

260

2

349

275

3

394

285

4

402

303

5

297

198

6

313

208

7

336

210

8

361

227

 

Rezultatele demonstrează influenta pe care o au modul de prindere a stâlpului la bază și unghiul de acoperiș la capacitatea ultimă a cadrului.

 

Comportarea cadrului sub efectul forțelor aplicate poate fi studiată și prin intermediul unor analize de flambaj, rezultând în același timp și modul de flambaj al cadrului. Aceste analize au fost făcute cu programul Ansys, v.5.4, rezultând comportamentul spațial al cadrului. In aceste analize au fost considerate blocajele laterale din Figura 2.5. Forța critică elastică pentru fiecare caz în parte (tip cadru, tip prindere laterală) sun trasate în Figura 2.7.

 

Figura 2.7: Valorile forțelor critice in funcție de tipul de blocaj lateral

 

S-a observat că modul de flambaj și valorile forțelor critice depind de tipul de prindere laterală a cadrului. Modurile proprii de flambaj sunt prezentate în Figura 2.8 pentru diferite tipuri de prindere: tipul 1 – flambaj lateral al riglei la valori relativ scăzute ale forței critice (Figura 2.8 a), tipul 2 – flambaj prin încovoiere-răsucire a riglei și stâlpului, forța critică crește substanțial (Figura 2.8 b); tipul 3 – flambaj prin încovoiere-răsucire a riglei și a stâlpului, valoarea forței critice creste de aproximativ trei ori față de cazul precedent (Figura 2.8 c); tipul 4 – flambaj prin încovoiere-răsucire a riglei și stâlpului (Figura 2.8 d), lungimea de flambaj a riglei fiind redusă datorită unui blocaj lateral suplimentar la talpa comprimată înregistrându-se o creștere a forței critice față de cazul 2. S-a observat de asemenea ca modul de flambaj este similar pentru cele doua tipuri de cadre (stâlp cu secțiune constanta sau variabila).

 

a) prindere de tip 1

b) prindere de tip 2

c) prindere de tip 3

d) prindere de tip 4

Figura 2.8: Forme de flambaj

 

Din ultimele figuri se poate observa importanța blocajelor laterale pentru imbunatatirea rezistența la flambaj a cadrelor.

 

 

2.4 Cazuri practice de proiectare

 

Rezultatele prezentate în paragrafele anterioare se referă la un număr de cadre calibrate, având diferite soluții de prindere a stâlpului la bază și diferite blocaje laterale. In continuare vor fi analizate câteva cadre parter. Cadrele selectate sunt des întâlnite în proiectarea curentă a halelor metalice, având stâlpi articulați în fundație, cu secțiune variabilă, rigle vutate, și un unghi de acoperiș de 80 (Figura 2.9). Lungimea vutei este de 0.15*L. Dimensiunile și caracteristicile sunt date în Tabelul 2.3.

 

Figura 2.9: Geometria cadrelor analizate

 

Tabelul 2.3: Dimensiunile principale ale secțiunilor

Tip cadru

H

[m]

L

[m]

Dimensiuni h*b*tf*tw [mm]

stâlp

Vuta-rigla

Rigla constanta

var4x18pin

4

18

(350…800)*220*12*10

(400…800)*200*12*10

400*200*10*8

var4x24pin

4

24

(450…900)*280*15*10

(500…900)*250*15*12

500*250*12*10

var4x30pin

4

30

(500…1200)*350*15*12

(550…1200)*300*15*12

550*300*15*10

var6x18pin

6

18

(350…800)*220*12*10

(400…800)*200*12*10

400*200*10*8

var6x24pin

6

24

(450…900)*280*15*10

(500…900)*250*15*12

500*250*12*10

var6x30pin

6

30

(500…1200)*350*15*12

(550…1200)*300*15*12

550*300*15*10

var8x18pin

8

18

(350…800)*220*12*10

(400…800)*200*12*10

400*200*10*8

var8x24pin

8

24

(450…900)*280*15*10

(500…900)*250*15*12

500*250*12*10

var8x30pin

8

30

(500…1200)*350*15*12

(550…1200)*300*15*12

550*300*15*10

 

Cadrele au fost supuse unor analize elasto-palstice 3D cu programul de element finite Ansys v.5.4. Toate cadrele au fost modelate cu elemente de tip shell. In cadrul analizelor au fost aplicate blocaje laterale de tip 2 (vezi Fig. 2.5). Oțelul utilizat fiind S235. Din Tabelul 2.3 se poate observa că pentru aceiași deschidere și înălțime diferită a cadrului a fost păstrată aceiași secțiune de element.

 

O comparație între rezultatele obținute și normele de proiectare este prezentată în Tabelul 2.4. Se observa că forțele ultime obținute în urma analizelor neliniare el-plastice (mult mai apropiate de cazul real) sunt superioare celor rezultate aplicând formulele din norme.

 

De asemenea crescând înălțimea structurii, forța ultimă scade, aceasta poate fi explicată de rolul pe care stâlpul îl joaca în comportarea globală a cadrului.

 

Mai mult, nici în aceste cazuri nu a fost înregistrată o instabilitate globala, ci una locală. Mecanismul de cedare fiind flambaj prin încovoiere-răsucire a riglei sau a stâlpului, depinzând de înălțimea cadrului (Figura 2.10).

 

Tabelul 2.4: Rezultate comparative MEF si Norme

Denumire cadru

Fu [kN]

Analiza MEF

Norma

var4x18pin

615

418

var4x24pin

967

551

var4x30pin

1220

720

var6x18pin

569

426

var6x24pin

836

527

var6x30pin

1100

696

var8x18pin

544

407

var8x24pin

796

523

var8x30pin

1050

684

 

a) H=4 m

b) H=6 m

c) H=8 m

Figura. 2.10: Moduri de cedare

 


3 STUDIUL DUCTILITATII CADRELOR METALICE PORTAL

 

3.1 Introducere

 

Structurile sunt proiectate uzual astfel încât o parte din energia înmagazinata în timpul cutremurelor puternice sa fie disipată prin deformații inelastice . Pentru prevenirea colapsului structurii, valorile acestor deformații plastice trebuie limitate în conformitate cu ductilitatea locala și globala a structurii și cu capacitatea de disipare a energiei.

 

În cazul utilizării metodei la stări limita, proiectarea antiseismică a structurilor poate fi realizată în prezent prin intermediul a două metode de analiză structurală. Prima metodă folosește analiza dinamică neliniară care poate furniza cu un grad suficient de acuratețe răspunsul în timp al structurii la acțiunea unor cutremure. Cea de-a doua metoda se bazează pe analiza modala în domeniul elastic utilizând un spectru de proiectare, care furnizează, funcție de perioada T, pseudo-spectrul normalizat al accelerației, necesar pentru un anumit nivel al răspunsului inelastic Aceste spectre inelastice se obțin în normele de proiectare antiseismică modificând spectrul de răspuns elastic de proiectare prin intermediul factorului q, care ia în considerare capacitatea structurii de disipare a energiei.

 

Evaluarea corectă a factorului q, care poate fi definit ca raportul dintre valoarea accelerației care conduce la cedarea structurii și valoarea accelerației corespunzătoare formării primei articulații plastice, necesită realizarea unor analize dinamice pentru diferite tipuri de miscări seismice. Performanțele globale seismice ale cadrelor metalice portal pot fi evaluate printr-o analiză neliniară inelastică de tip pushover. Pentru analiza neliniară pushover, cadrele sunt încărcate cu o forță orizontală crescătoare (Figura 3.1), acesta deformându-se lateral în funcție de magnitudinea forței aplicate.

 

Figura 3.1 - Analiza inelastică Pushover

 

Sub acțiunea forței orizontale, structura se comportă elastic până la apariția primei articulații plastice corespunzător factorului de amplificare αe, după care structura se comportă inelastic până la colapsul acesteia.

 

 

3.2 Cadrele studiate și metodele de analiză

 

Au fost studiate patru cadre, având aceiași deschidere și înălțime, dar două pante diferite. Toate cadrele au rigle vutată și stâlpi cu secțiune constantă sau variabilă. Mai multe detalii sunt prezentate în Tabelul 2.1.

 

Cazul 1C corespunde stâlpilor cu secțiune variabilă cuprinsă între Clasa 1 și Clasa 3. 3C reprezintă cazul cu stâlpi constanți de Clasă 1. Riglele au secțiuni intre Clasa 1 și 3 în toate cazurile. Otelul utilizat este S235.

 

Analizele efectuate sunt următoarele: analiză 2D statică elasto-plastică, analiză 2D neliniară time-history, analiză 3D statică elasto-plastică. Analizele 2D au fost realizate cu programul Drain 3DX, iar analizele 3D cu programul de elemente finite ANSYS. In cazul programului Drain 3DX, cadrele au fost modelate cu elemente de tip fibră, iar în cadrul analizelor în ANSYS, au fost utilizate elemente SHELL43. In ambele analize a fost considerat un material având un comportament biliniar elasto-plastic. In analizele 3D, au fost considerate blocaje laterale ale riglei datorate panelor [1]. Blocajele laterale sunt de 4 tipuri ( Figura 2.5) și anume: tipul 1 – fără blocaje laterale, tipul 2 – blocarea deplasării laterale, tipul 3 – blocarea deplasării laterale cât și a rotirii, tipul 4 – blocarea deplasării laterale dar și a deplasării laterale a tălpii comprimate (în punctele în care se dispun contrafișe).

 

Îmbinarea rigla-stâlp este rigida conform Figurii 2.4. Pentru analizele 2D capacitatea și rigiditatea la rotire a îmbinării riglă-stâlp cât și prinderea stâlpului la bază au fost evaluate în conformitatea cu metoda componentelor din EN 1993-1-8 [2]. In cadrul analizelor 3D îmbinarea riglă-stâlp și prinderea stâlpului la bază a fost modelată utilizând elemente de contact.

 

Figura 3.2 Secțiune dublu T modelata cu elemente de fibra

 

Modelarea cu elemente de tip fibră a unei secțiuni dublu T este prezentată în Figura 3.2. Secțiunea elementului a fost împărțită într-un număr de fâșii, concentrând proprietățile fiecărei fâșii în centru ei de greutate.

 

 

3.3 Ductilitatea cadrelor portal

 

Metoda spectrului de capacitate

 

Metoda spectrului de capacitate compară capacitatea efectivă a structurii cu cerința de capacitate indusă de mișcarea seismică. Relația între capacitatea efectivă și cea necesara poate fi reprezentată utilizând două metode: (1) un răspuns spectral liniar-elastic cu o amortizare ridicată; (2) răspuns spectral inelastic. Cum s-a putut observa și din paragraful anterior, cadrele metalice portal sunt caracterizate printr-o clasă de ductilitate redusă spre medie, fiind recomandată prima metodă. In consecință, capacitatea spectrală necesară a structurii, ca efect a mișcării seismice, poate fi construită prin trasarea spectrului accelerație, linear elastic , Sa, pentru un sistem cu un singur grad de libertate raportat la spectrul deplasărilor, Sd, pentru o valoare dată a amortizării vâscoase, ξ. Acesta se va trasa utilizând formula:

 

 

Figura 3.3 Spectrul de capacitate

 

Forța laterală și capacitatea de deplasare a structurii vor fi reprezentate utilizând relația forță-deplasare globală (F-Δ) obținută în urma unei analize neliniare de tip „pushover”. Presupunând că răspunsul seismic global al structurii este dat de primul mod fundamental de vibrație, curba pushover poate fi convertită într-o relație accelerație-deplasare idealizată (a**), corespunzătoare unui sistem cu un singur grad de libertate, după cum urmează:

 

 

unde m* reprezintă masa unui sistem echivalent cu un singur grad de libertate, iar Γ este factorul de participare global [4]. Relația a** (curba de capacitate) este trasată împreună cu spectrul Sa-Sd, pentru o valoare a amortizării vâscoase ξ=5%, în Figura 3.3. Punctele de intersecție ale celor două curbe reprezintă accelerația și deplasarea necesară unei proiectări antiseismice. Aceste valori corespunzătoare deplasării, vor fi luate în considerare în continuare pentru a stabilii starea limită a structurii.

 

 

Performanțe seismice, factorul q

 

Performanțele seismice globale a cadrelor au fost evaluate utilizând o analiză statică neliniară, echivalentă (analiza push-over) și o analiză neliniară time-history. Analizele push-over au fost realizate pe cadre spațiale, analize în cadrul cărora au fost simulate, individual, toate cele patru tipuri de blocaje laterale (vezi Figura 2.5). Forța seismică fiind evaluată în conformitate cu prevederile EC8. In cazul analizelor neliniare time-history, a fost utilizată accelerograma unui seism.

 

In conformitate cu prima metoda, factorii q, calculați utilizând equatia de mai jos, sunt trecuți în Figura 3.4.

 

unde:

 

T - este perioada fundamentală de vibrație;

αcr - este factorul critic elastic de multiplicare a forțelor gravitaționale (αcr=Vcr/V);

αu - factorul de multiplicare a forțelor orizontale corespunzătoare colapsului structurii;

αy- factorul de multiplicare a forțelor orizontale corespunzătoare primei articulații plastice.

 

Figura 3.4 Valorile factorului q calculate cu ecuația

 

Valoarea factorilor q din Figura 3.4, confirmă valorile prevăzute în EN 1998-1 [5] pentru structuri nedisipative (q=1.5). De asemenea, se poate concluziona că, cadrele metalice portal, ar trebui proiectate în conformitate cu conceptual de structura slab disipativă pentru care q ia valori între 1.5 și 2.5. De asemenea redundanta și supra rezistența structurii, datorate prinderii laterale și a modului de prindere a stâlpului la bază au un rol important. Valorile subunitare obținute pentru tipul de prindere 1, q<1, se datorează efectului dominant pe care Pcr îl are în Eq. (3). Structurile menționate, nu sunt prinse lateral, fiind foarte sensibile la fenomenul de instabilitate. Sub acțiunea seismică ele ar ceda prematur prin instabilitate dinamică.

 

Factorul q, a fost calculat și prin intermediul unei analize neliniare time-history, care este mult mai apropiat de definiția lui reală (raportul dintre factorul corespunzător colapsului structurii și cel corespunzător atingerii limitei de curgere). Accelerograma folosită în cadrul analizei neliniare dinamice este El Centro Site Imperial Valley Irrigation District Comp S00E (Fig. 3.5).

 

Figura 3.5 Accelerograma (ELCEN S00E)

 

Trebuie subliniat că nu a fost înregistrat colapsul structurii în nici unul din cazuri. In aceste condiții colapsul teoretic a fost considerat deplasarea corespunzătoare spectrului de capacitate pentru proiectarea structurii. Astfel valoarea factorului de reducere a miscarii seismice, calculat ecuația de mai jos), este prezentat în Figura 3.6.

 

Figura 3.6 Comparație factorul q Ansys-Drain 3DX

 

Din Figura 3.7, putem observa că valorile obținute din analiza dinamică sunt de nivelul celor din analiza neliniară statică, în care a fost simulat tipul de prindere 4, însă valorile sunt ceva mai mici.

 

 

3.4 Cazuri practice de proiectare

 

Rezultatele prezentate pana in momentul de fata s-au referit la un număr de cadre calibrate pe baza unor teste de laborator. Acestea fiind alese ca fiind oarecum echivalente cu cadrele testate, păstrând aceiași deschidere, inaltime si panta a acoperișului. In continuare vor fi prezentate rezultatele obținute pentru un număr de cadre utilizate in proiectarea curenta (Figura 2.9). Acestea au deschideri diferite inaltimi diferite si panta acoperișului de 8o. Toate cadrele au stâlpii cu secțiune variabila, iar riglele cadrului sunt vutate pe o lungime 0.15L, îmbinarea rigla stâlp fiind considerata rigida, rigla prinzându-se pe capul stâlpului. Prinderea in fundație a acestor tipuri de cadre s-a considerat a fi articulata (Figura 3.7). Proiectarea acestora s-a realizat tinandu-se cont de ipotezele de încărcare permanenta si zăpada (ipoteze care conduc la combinația cea mai defavorabila), rezultând in final secțiunile prezentate in Tabelul 2.3.

Figura 3.7. Prinderea articulate a stalpului la baza

 

Pentru determinarea incarcarilor aferente ipotezelor de calcul au fost considerate următoarele cazuri de încărcare:

 

Combinația de încărcare folosita a fost:

unde

 

Performanțe seismice, factorul q

 

Pentru determinarea factorilor care intra in ec. (3) au fost realizate: analize pushover plane (determinarea factorilor αu si αy, cat si pentru identificarea poziției articulațiilor plastice punctuale in acest caz), analize modale (pentru identificarea perioadelor corespunzătoare primului mod de oscilație), analize elastice de flambaj spațiale ( pentru determinarea factorului critic de flambaj αc).

 

Analizele plane s-au realizat cu programul Sap2000 , care operează numai cu elemente de tip bară, iar analizele 3D au fost realizate cu programul de elemente finite ANSYS, în cadrul căruia discretizarea cadrelor s-a realizat cu ajutorul elementelor de tip „shell”. In ambele analize s-a considerat un comportament bilinear, elastic-perfect plastic, al materialului. S-a utilizat OL37 (S235), cu limita de curgere fy=235 N/mm2. In cazul analizei 3D, deplasările laterale ale riglelor si stâlpilor cadrului s-au considerat blocate la talpa exterioara a elementului de către de riglele de perete, panele de acoperiș și contrafișe la talpa inferioara în unele cazuri. S-au simulat patru tipuri de blocaje laterale. (Figura 2.5)

 

Rezultatele analizelor prezentate anterior sunt trecute in tabelul 3.1:

 

Tabelul 3.1: Rezultatele analizelor

Tip cadru

 

Fe

[kN]

Fu

[kN]

T

[sec]

β’

αcr

prindere 1

prindere 2

prindere 3

prindere 4

var4x18pin

169.50

175.04

0.47

0.53

0.51

4.34

11.20

8.69

var4x24pin

317.96

350.71

0.37

0.63

0.67

3.50

10.07

8.51

var4x30pin

480.58

501.03

0.35

0.65

0.12

3.71

10.99

7.83

var6x18pin

107.60

115.70

0.65

0.50

0.54

4.21

10.80

8.96

var6x24pin

203.19

219.83

0.58

0.50

0.18

4.68

10.50

8.83

var6x30pin

309.89

334.66

0.54

0.50

0.11

3.37

8.41

6.70

var8x18pin

75.60

86.10

0.93

0.50

0.53

4.02

8.26

6.00

var8x24pin

148.01

163.47

0.81

0.50

0.12

2.77

7.18

5.54

var8x30pin

224.21

249.54

0.75

0.50

0.11

2.66

6.58

5.42

 

Factorii q calculați conform Eq (3), utilizând valorile din Tabelul 3.1 sunt prezentați in figura 3.8, pentru fiecare tip de cadru in parte.

Figura 3.8 Factori de reducere a incarcarii seismice


4. COMPORTAREA IMBINARILOR CADRELOR METALICE PORTAL

 

4.1. Introducere

 

Halele industriale moderne au structura de rezistenta realizata din cadre metalice portal având secțiuni zvelte de clasa 3 și 4. Elementele structurale au secțiune variabila in concordanță cu starea de eforturi din elementele componente.

 

Deoarece in rigla se dezvolta forte axiale de compresiune semnificative, problema stabilității este mult mai complexa decât în cazul structurilor multietajate. Daca nu sunt prevăzute blocaje laterale, rezistenta la flambaj lateral prin încovoiere răsucire este în general scăzută. Panele de acoperiș și riglele de perete în conlucrare cu învelitoare introduc un efect de blocare laterală, dar care este destul de dificil cuantificabil pentru proiectarea curentă.

 

Îmbinarea rigla-stâlp la structurile mai sus amintite se realizează în general cu placa de capăt extinsă, pe capul stâlpului (Figura 4.1).

 

Figura 4.1. Îmbinare tipica rigla-stâlp

 

Normele de proiectare din România tratează doar verificarea șuruburilor solicitate la diferite eforturi (axial, forfecare, încovoiere, combinații ale acestora), astfel proiectarea unei îmbinări se rezumă doar la verificarea șuruburilor și anume: verificarea la întindere in tija șurubului, verificarea la presiune pe gaura si verificarea la forfecare. Insă pentru verificarea îmbinării ca un ansamblu acest lucru nu este suficient, astfel trebuiesc avute în vedere si elemente care intra in componenta îmbinării: inima și tălpile riglei, inima și tălpile stâlpului, placa de capăt. Cele prezentate mai sus nu se refera doar la îmbinările rigla-stâlp a cadrelor metalice portal, ci la toate îmbinările realizate cu șuruburi. De asemenea în analiza globală a structurii este foarte importantă și rigiditatea inițială a îmbinării, pentru a determina eforturile interne realiste, care pot diferi semnificativ în cazul unor îmbinări semi-rigide.

 

In cadrul programului de cercetare au fost selectate un număr de îmbinări, dimensionate în conformitate cu metoda componentelor din EN 1993-1.8, iar în final aceleași îmbinări au fost analizate cu metoda elementelor finite. Rezultate obținute vor fi comparate și de asemenea vor fi făcute câteva comentarii legate de modul de comportare a acestor tipuri de îmbinări.

 

 

4.2. Metoda componentelor - generalități

 

Metoda componentelor poate fi prezentată ca o aplicație a binecunoscutei metode a elementelor finite pentru calcularea îmbinărilor structurale. Ca o caracteristica a metodei, nodul este considerat ca un tot unitar, și este studiat în consecință. Originalitatea metodei componentelor constă în a considera orice îmbinare ca un set de „componente individuale”. In cazul particular al cadrelor metalice portal (îmbinare cu placa de capăt extinsă, supusă la moment încovoietor și forță axiala) componentele relevante sunt următoarele (vezi Figura 4.2):

 

 

Figura 4.2. Identificarea componentelor

 

Fiecare din componentele prezentate anterior posedă o rezistență și o rigiditate la compresiune, tensiune și forfecare. Coexistența câtorva componente în cadrul aceluiași nod (spre exemplu în cazul de față panoul de inimă al riglei, care este solicitat în același timp la compresiune, tensiune și forfecare) poate conduce la interacțiunea eforturilor rezultând în final o scădere a rezistentei și rigidității pentru fiecare componenta în parte.

 

Aplicarea metodei componentelor constă în mai mulți pași și anume:

 

a)       identificarea componentelor pentru îmbinarea aleasă;

 

b)       evaluarea rezistentei și/sau a rigidității fiecărei componente în parte (rigiditate inițială, rezistență de calcul);

 

c)       asamblarea componentelor în vederea determinării rezistentei și/sau a rigidității pentru

întreaga îmbinare.

 

 

4.3. Îmbinările studiate și metodele de analiza

 

Pentru analiza au fost selectate un număr 3 îmbinări. Diferența dintre îmbinările selectate este data de clasa secțiunii elementelor componente după cum urmează: J2-3 (stâlp si rigla cu tălpi de clasa 2 si inima de clasa 3); J2-4 (stâlp si rigla cu tălpi de clasa 2 si inima de clasa 4); J3-4 (stâlp si rigla cu tălpi de clasa 3 si inima de clasa 4). Îmbinarea a fost extrasa dintr-un cadru având deschiderea de 18 m și înălțimea de 4 m, dimensionat luând în calcul încărcările aferente zonei București și au fost configurate astfel încât rezistența și rigiditatea cadrului să rămână aproximativ la același nivel. Dimensiunile îmbinărilor rezultate sunt trecute în Tabelul 4.1.

 

Tabelul 4.1. Dimensiunile îmbinărilor analizate.

Denumire

îmbinare

Stâlp

Rigla

Configurație îmbinare

J2-3

650*240*15*8

650*200*12*8

J2-4

700*240*16*6

700*200*12*6

J3-4

700*280*12*6

700*230*10*6

 

Șuruburile utilizate pentru realizarea îmbinărilor sunt M20 gr 10.9, utilizând 8 rânduri de șuruburi în cazul îmbinărilor J2-3 și 9 rânduri în cazul îmbinărilor J2-4, respectiv J3-4. Placa de capăt utilizată pentru realizarea îmbinărilor are grosimea tp=20 mm în toate cazurile.

 

Îmbinările au fost verificate în conformitate cu metoda componentelor, rezultând în final capacitatea portantă a îmbinării, ținându-se cont de influenta diferitelor componente. De asemenea au fost analizate și prin intermediul unor analize elasto-plastice cu MEF, utilizând pentru discretizare elemente de tip shell, iar intre plăcile de capăt au fost utilizate elemente de contact (Figura 4.3).

 

 

Figura 4.3. Discretizarea îmbinărilor pentru analiza MEF

 

Materialul utilizat atât la verificarea cu metoda componentelor cât și în cadrul analizelor numerice cu element finit este S355 (OL52). In cazul analizelor neliniare elasto-plastice, a fost utilizată o comportare biliniară a materialului, având limita de curgere de 355 N/mm2 (Figura 4.4). Nodurile au fost încărcate static cu o forța verticala concentrata, la distanta de 2020 mm fata de axa stâlpului.

 

Figura 4.4. Curba de material (σ-ε) S355

 

 

4.4. Rezultatele analizelor

 

Dupa cum a fost descris si in paragraful precedent, îmbinările au fost analizate prin doua metode si anume: metoda componentelor si analiza neliniara elasto-plastica. Rezultatele obținute in urma analizării nodurilor prin intermediul metodei componentelor din EN 1993-1.8, sunt trecute in Tabelul 2.

 

Tabelul 4.2. Rezultate metoda componentelor

Denumire

îmbinare

Mpl,Rd

[kNm]

[kN]

Rigiditate inițială

Sj.ini [kNm]

Clasificare

Greutate îmbinare [kg]

J2-3

524

259

64497.7

Semi-rigid

350.2

J2-4

485

240

46564.9

Semi-rigid

330.5

J3-4

491

243

48731.2

Semi-rigid

336.6

 

Din tabelul anterior se poate observa in toate cazurile îmbinările au un comportament semi-rigid, fapt care ar trebui avut in vedere în analiza structurala, in ideea obținerii unor eforturi și deplasări reale în structura. De asemenea placa de capăt la încovoiere este componenta slabă a îmbinărilor alese, componentă care influențează capacitatea portanta finala a îmbinării.

 

In urma analizelor neliniare elasto plastice au fost trasate curbele de comportament corespunzătoare fiecărei îmbinări, (forță-deplasare), vezi Figura 4.5. In Tabelul 4.3 sunt trecute valorile forțelor ultime și elastice corespunzătoare fiecărei îmbinare în parte, cat și raportul dintre aceste două.

 

Figura 4.5 reprezintă foarte bine comportamentul îmbinărilor sub efectul încărcărilor aplicate static, și totodată scoate în evidență capacitățile ultime și plastice ale îmbinărilor considerate. Capacitățile ultime sunt ceva mai mari decât cele obținute în urma verificării cu metoda componentelor.

 

Figura 4.5. Curba neliniară F-d

 

Tabelul 4.3. Rezultate analiza neliniară

Denumire

îmbinare

Fel

[kN]

Fu

[kN]

J2-3

274

502

1.83

J2-4

274

473

1.73

J3-4

323

455

1.41

 

S-a observat ca în toate cele trei cazuri, înainte de cedarea îmbinării, apare o cedare prematură a riglei cadrului (vezi Figura 4.6). Acest lucru este satisfăcător, deoarece în cazul de față nu trebuie sa ne punem problema cedării unei componente a îmbinării, ceia ce conduce la concluzia ca îmbinarea a fost corect detaliată și dimensionata.

Îmbinare J2-3

Îmbinare J2-4

Îmbinare J3-4

Figura 4.6. Moduri de cedare

4.5 Teste experimentale

 

Pornind de la rezultatele obținute anterior si utilizând acealeasi îmbinări, este in curs de realizare un set de teste experimentale care sa intareasca rezultatele obținute in urma analizelor efectuate. Testele experimentale se vor realiza (specimenele pentru încercare existând deja) incinta Laboratorului departamentului de Construcții Metalice si Mecanica Construcțiilor al Universitatii „Politehnica” din Timișoara. Standul experimental este prezentat in figura următoare.

 

 


5. CONCLUZII

 

Industria construcțiilor metalice aflându-se intr-o reala ascensiune, cererea mare de pe piața de hale metalice, cat si lipsa unor prescripții de proiectare, din normele de calcul romanești au condus la începerea unei activitati de cercetare in domeniu la Departamentul de Construcții Metalice si Mecanica Construcțiilor din cadrul Universitatii Politehnica din Timișoara.

 

Cadrele metalice portal, utilizate in mare masura la realizarea halelor industriale, sunt realizate din placi zvelte prin sudare. Proiectarea cadrelor metalice parter implică forme și detalii structurale diferite de cele utilizate pentru alte tipuri de structuri. Ca rezultat, modul de calcul pentru dimensionarea acestor cadre diferă de cel întâlnit în proiectarea uzuală a celorlalte tipuri de structuri. Elementele cadrului au sectiuni variabile in concordanta cu distributia momentului de incovoiere in lungul elementului. Pentru aceste tipuri de structuri, calculul plastic nefiind foarte eficient datorita sectiunilor zvelte de clasa 3 si 4. Daca nu se prevad legaturi inafara planului cadrului rezistenta acestuia la flambaj prin incovoiere rasucire este in general scazuta. Panele de acoperis si riglele de perete pe care reazema acoperisul si peretii din tabla cutata introduc un efect de rigiditate inafara planului, insa este dificil de a cuantifica aceasta valoare a rigiditatii pentru proiectarea ulterioara a cadrului.  De fapt normele de calcul  nu iau in considerare acest efect. Exista insa recomandari pentru proiectarea acestor tipuri de cadre cu elemente variabile, dar fara a considera efectul benefic al riglelor de perete si panelor de acoperis.

 

In întreg ansamblul cadrului un rol major este jucat de îmbinările dintre elemente cat si de modul de prindere a stâlpului in fundație. Acesta din urma, daca nu este detaliat corespunzător, generează eforturi suplimentare in fundație care conduc la o dimensionare ne-economica a fundațiilor. Daca in momentul de fata, mulți proiectanți de structuri, limitează verificarea îmbinărilor la efortul maxim de întindere in șurub, acest lucru s-a dovedit a fi incorect deoarece in comportarea globala a îmbinării un rol major îl joaca si celelalte elemente componente cum ar fi: placa de capăt, existenta rigidizărilor, panoul de inima, dar si tălpile elementelor componente.

 

Rezultatul acestui studiu a scos în evidență eficiența prinderii laterale a cadrului, realizată în practică prin panele de acoperiș, riglele de perete și a contrafișelor, în ce privește stabilitatea globală a cadrelor portal. Acestea împiedică pierderea stabilității laterale, care ar putea afecta comportamentul întregului cadru.

 

Modul de cedare înregistrat este flambaj prin încovoiere-răsucire a riglei sau a stâlpului. Pentru a îmbunătății capacitatea portantă a cadrului, ar trebui prevăzute contrafișe la talpa comprimată a riglei.

 

Cedarea generala a structurii nu a apărut in nici unul din cazuri, sub încărcări statice, chiar dacă au fost înregistrate deplasări mari. In acest caz, starea limită ultimă ar putea fi exprimată fie prin raportul de plasticizare al secțiunilor, sau prin limitarea deplasării verticale inelastice.

 

In ce privește capacitatea de disipare, rezultatele scot în evidenta rolul jucat de modul de prindere al stâlpului la bază în comportarea seismică a cadrului. După cum este si normal, prinderea rigida a cadrului la baza, conferă o mai buna capacitate de disipare. Capacitatea de disipare este de asemenea influentata si de tipul de blocaj lateral, o mai buna legare laterala a cadrului conduce la o capacitate de disipare mai mare.

 

Valorile factorului q obținute in cazul tipului de prindere 1 sau superior, indica un comportament disipativ global destul de bun a acestor tipuri de cadre. Articulațiile plastice s-au dezvoltat in secțiunile riglelor constante (trecerea de la sectiune constanta la sectiune variabila), clasa secțiunii in acest caz fiind 2 sau 1. In acest caz pentru exprimarea caracterului disipativ, in proiectarea curenta s-ar putea utiliza un factor de comportare superior valorii de 2 (q>2), maxim admis secțiunilor de clasa 3.

 

Practic colapsul structurii nu a apărut în nici unul din cazurile analizate, chiar daca au fost înregistrate deplasări mari. In acest caz, starea limită ultimă ar putea fi exprimată prin limitarea driftului inelastic.

 

Rezultatele obținute confirma valoarea de 1.5 a factorului de reducere a încărcării seismice propus in draftul final al EN 1998-1. Oricum, dacă principiile proiectării anti-seismice sunt corect aplicate, și structura este bine legată împotriva pierderii stabilității prin flambaj cu încovoiere răsucire, redundanța și supra-rezistența rezultate, ar putea îmbunătății această valoare.

 

Referitor la comportarea îmbinărilor rigla-stâlp cu placa de capăt extinsa, studiul efectuat a scos în evidență importanța pe care o are verificarea unei îmbinării în conformitate cu metoda componentelor, ajungându-se la concluzia ca nu șuruburile reprezintă neapărat punctul slab al unei îmbinări, ci elementele componente ale îmbinării respective.

 

In toate cazurile îmbinările au rezultat a avea un comportament semi-rigid și nu rigid cum se consideră în mod normal în analiza curentă a unui cadru. Acest lucru ar trebui avut în vedere în proiectarea curentă a unui cadru portal, deoarece starea de eforturi în structura ar putea diferi semnificativ.

 

De asemenea s-a observat ca cedarea ar putea avea loc în afara îmbinării și anume în vuta riglei, fără a fi afectate componentele îmbinării. Acest lucru s-a întâmplat în special în cazul analizelor neliniare elasto-plastice. Rezervele plastice ale îmbinărilor sunt influențate în mare măsură de zveltețea tălpilor și nu a inimii.


6. BIBLIOGRAFIE

 

ENV 1993-1-1 Eurocode 3: Design of steel structures Part 1.1: General rules and rules for bulidings, 1992;

 

L.J. Morris and K. Nakane : Experimental behaviour of haunched member, Instability and plastic collaps of structure, Granada Publishing, 1983;

 

O. Halasz and M. Ivany : Test with simple elastic-plastic frames, Periodica Polytehnica, Budapest, November 1978;

 

J.M. Davies : Inplane stability in portal frames, The Structural Engineer, Vol. 68, No. 8, p. 141-147, 1990;

 

F.M. Mazzolani and V. Piluso: Seismic Design of Resistant Steel Frames, E & FN Spon, London, 1996;

 

EN 1998-1 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings, CEN/TC250/SC8, Draft No 4, December 2001;

           

D. Dubina, I. M. Cristutiu, V. Ungureanu, Zs. Nagy : Stability and ductility performances of light steel industrial building portal frames, 3-rd European Conference of Steel Structures, Eurosteel 2002, Coimbra-Portugal;

 

I.M. Cristutiu : Stability and ductility of pitched roof portal frames for industrial steel buildings, 10-th European Summer Academy 2002, Advanced study in Structural engineering and CAE, Bauhaus University- Weimar, Weimar, Germania, 29iul. –10 aug., 2002 ;

 

I.M. Cristitiu : Criterii de proiectare pentru halele metalice cu structurǎ din cadre portal cu elemente cu secțiuni variabile de clase 3 si 4 amplasate in zone seismice. Normative de proiectare. Soluții constructive. Referat nr. 1 in vederea intocmirii tezei de doctorat;

 

I.M. Cristutiu : Studiul Stabilitatii si ductilitaii halelor metalice usoare cu structuri in cadre. Lucare de disertatie master : Structuri si Tehnologii Noi pentru Constructii

 

prEN 1993-1-8 Eurocode 3: Design of steel structures Part 1.8: Design of joints, 2002

 

STAS 10108/0-78: Calculul elementelor din otel, Instutul roman de standardizare

 

Jaspart JP. Etude de la semi-rigidite des noeuds pouter-colonne et son influence sur la résistance des ossatures en acier. Phd. Thesis, Department MSM, Université de Liège, 1991